עמוד הבית
Tuesday, January 27, 2015

פרק א מהי אוריינות חזותית

למדור למדור        לדף קודם חזרה לדף הקודם
 
הדפסת המאמר
שלושת התחומים של האוריינות החזותית בבית-הספר

14 מאי 2006 סוג הפריט: מאמר מלא

שלושת התחומים של האוריינות החזותית בבית-הספר

אנו מציעים לראות את האוריינות החזותית בהקשר של בית-הספר בשלושה תחומים עיקריים:

פיתוח קריאה ביקורתית של טקסטים חזותיים - פיתוח המיומנות של התלמידים לקריאת מסרים חזותיים בתחומים חזותיים שונים – תמונות בעיתונים, טלוויזיה, קולנוע, יצירות אמנות, קומיקס ועוד. המטרה היא להכשיר אותם לקרוא באופן ביקורתי ומושכל אינפורמציה חזותית, כמו גם לייצר טקסטים חזותיים – דרך ציור, צילום ופעולות חזותיות שונות דרך שימוש במחשב.
הגברת השימוש בחזותי במקצועות הלימוד השונים - להגביר את השימוש בחזותי בכל תחומי הלימוד בבית-הספר. ללמד היסטוריה באופן חזותי, שפה, מדעים, מקרא ועוד. ברבים מן התחומים קיימים כבר חומרי למידה גדושים בטקסטים חזותיים, כמו ספרי הלימוד החדשים העמוסים לעייפה בתמונות, מפות, דיאגרמות חזותיות, יצירות אמנות ועוד, שרוב המורים עדיין מתעלמים מהם ומתרכזים רק בחלקים הטקסטואליים המילוליים. מתוך התנסויות רבות בשטח, ניתן לשפר את ההוראה ולהגיע למעגל נרחב יותר של ילדים כאשר מתייחסים גם לאספקטים חזותיים של הלמידה.
בחינה מחודשת של הסביבה הלימודית ומסריה החזותיים . סביבת בית-הספר והכיתה עמוסות אף הן בטקסטים חזותיים, כאשר המיבנה הפיזי של בית-הספר יכול להיחשב ל"טקסט" בפני עצמו. לכל אלה יש השפעה מכרעת גם על ההתנהגות בתחום בית-הספר וגם על הפרשנות של השוהים בתוך המיבנה לגבי מטרותיו ותהליכיו החינוכיים. גישה אוריינית חזותית תתמקד בקריאה של המסרים המועברים על ידי המיבנה עצמו וכן בכל מה שמונח-מוצב- תלוי- מוצג בתוכו.

לסיכום - יש לציין ולהדגיש שהאוריינות החזותית לא נועדה להחליף את האוריינות המילולית. גם חסידיה הנלהבים ביותר אינם חושבים שיש לה ערך חלופי. עלינו לזכור תמיד שיש דברים רבים שלא ניתנים להבעה באופן ויזואלי. אנשי האוריינות החזותית מגדירים את השוני הזה בבדיחות כשהם אומרים: תמונה לא יכולה להגיד "לא".

גם מסאריס (1994)  מסביר זאת היטב בספרו כאשר הוא מפרט מדוע אין הוא מתיר לתלמידיו להגיש לו בסיום השנה עבודה חזותית במקום מילולית. מילים הן שפת החשיבה והטיעון שלנו ויש להן אפשרות להגיע לדיוק רב הרבה יותר מזה שמגיעות אליו תמונות.

פיתוח האוריינות החזותית מתכוון לחזק גם את הפן המילולי, ובעיקר להוסיף ולחזק את התחום זה שהוזנח שנים רבות והיום יש לו מקום מרכזי. האידאל שאליו שואפים אנשי האוריינות החזותית הוא ליצור מודל למידה שיש בו גם מן המילולי וגם מן החזותי כאשר שניהם משלימים זה את זה.

  ראש העמוד
 
 
למדור למדור        למדור חזרה לדף הקודם
b_sendBack